Xuất bản sách - Thành công theo Mục đích Đúng

Xuất bản Sách - Con đường thành công của Doanh nhân

Hướng dẫn xuất bản sách thành công...

Tự xuất bản sách - Một sự bắt đầu!

Đăng ký Bản quyền Tác giả như thế nào?

Các bước chuẩn bị để viết một quyển sách hay hơn

Showing posts with label Xây dựng thương hiệu riêng bằng một quyển sách. Show all posts
Showing posts with label Xây dựng thương hiệu riêng bằng một quyển sách. Show all posts

Sunday, June 18, 2023

 [HIỂU VỀ XUẤT BẢN SÁCH] – Kỳ 6 - ?

6 - XUẤT BẢN SÁCH & TIẾP THỊ VĂN HÓA

Một trong những thông điệp tiếp thị mạnh mẽ nhất mà chúng tôi muốn truyền tải cũng như chia sẻ đó chính là: Tiếp thị văn hóa - có thể nói tiếp thị văn hóa là một trong những hình thức tiếp thị cổ xưa nhất của nhân loại - và bởi vì nó là một trong những hình thức cổ xưa nhất của nhân loại, lại có thể trở thành một phương thức tiếp thị mạnh mẽ nhất trong thế giới của chúng ta. 

Thời đại ngày nay, trong suốt chiều dài của lịch sử nhân loại văn hóa là gì và định nghĩa văn hóa một cách rành mạch. Đơn giản nhất vẫn chưa có một định nghĩa nào khái quát và đơn giản.  đây chúng tôi chỉ tin tưởng rằng nếu bất kỳ một thứ gì đó có thể biến thành con học thì đó chỉ là văn học. Điều đơn giản ở đây đó chính là bạn có thể biến một thông điệp của mình - một giải pháp của mình thành một thứ gì đó có thể chia sẻ cho con người - và tất cả những người mà bạn chia sẻ có thể tiếp nhận thông điệp đó - và chia sẻ cho những người khác đó chính là thông điệp văn học. 

Văn hóa có một chiều sâu và nội hàm rất là lớn, đó được gọi là văn học hóa. Tất cả những gì mà chúng ta có thể được gọi là khoa học. Thực ra tất cả những gì bạn thấy trên thế giới này đều là những gì mà bạn có thể phản ánh dưới dạng từ ngữ. Khái niệm và ngôn từ và những gì được phản ánh dưới dạng từ ngữ khái niệm và ngôn từ chính là sự văn hóa. Cách khác tất cả mọi người chúng ta đều tương tác thông qua ngôn ngữ và bản thân của ngôn ngữ chính là văn hóa. 

Tất cả các vật thể, vật lý tất cả các loại thực vật, tất cả các vật thể và tất cả những gì mà chúng ta gọi là tinh thần dưới dạng một khái niệm, đều được gọi là văn học văn hóa. Có một chiều sâu nội tại đó chính là khái niệm hóa thế giới và từ đó tạo nên bước đột phá cho con người. Nếu một thế giới không có khái niệm là một thế giới mà con người không thể có hình dung được một cuốn sách được xuất bản và phát hành là một thông điệp tiếp thị mạnh mẽ nhất - mà chúng ta có thể cung cấp cho thế giới một thông điệp giải quyết vấn đề thông qua văn hóa - và điều đó có nghĩa là chúng ta đang bước vào một thế giới mới những người sáng tạo nên giải pháp thông qua giá trị văn hóa. Vậy tự do có thể giúp cho con người đến một giai đoạn mới giai đoạn phát triển Cộng đồng.

Làm thế nào để bạn phát triển một thông điệp có tính văn hóa? Đó chính là xuất bản một cuốn sách  phát hành một cuốn sách như là một thông điệp có giá trị giải quyết vấn đề - cho con người và thông qua một thông điệp có giá trị giải quyết vấn đề cho con người - bạn có thể truyền thông một giải pháp hiệu quả được gọi là thông điệp. Rồi từ đó có thể kinh doanh tri thức kinh doanh thông tin từ một thông điệp. 

Chúng ta đang bước vào một thế giới mới, của những nhà kinh doanh thông tin, của những nhà chuyên gia và phát triển một thông tin, có hiệu quả cho con người vì sức mạnh và phát hành một cuốn sách là một thông điệp hiệu quả để bạn có thể chia sẻ. Một thông điệp có giá trị văn hóa để giúp cho con người - Giải quyết vấn đề và thông qua đó bạn có thể phát triển một nguồn thu nhập.

Chào mừng bạn đến với thế giới tác giả của nhiều người, thế giới của những người kinh doanh thông tin. 

Chào mừng bạn bạn đến với thế giới chuyên gia, thế giới kiên nhẫn và đồng tiền. 

Chào mừng bạn đến với thế giới cách mạng kinh doanh mới những nhà kinh doanh thông tin và sáng tạo nên hàng triệu đô - thông qua một thông điệp có giá trị và mang thông điệp đó đến với hàng triệu như con người.

All contact details:

Tran Trung Kien – Author - Advisor

Hotline: 0902467524 (Viber)

Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.com – www.hoixuatban.com

 

 

 

Monday, June 12, 2023

 SHARE THE PROFESSION OF WRITING BOOKS - A LETTER TO FUTURE AUTHORS - TODAY (August 23, 2020)

Hello!

I have good news for Entrepreneurs that after more than 7+ years of experience in the publishing industry – book publishing, having helped more than 150+ Authors who are leading experts in their fields publish – Having published a successful book, and having self-published over 7+ books, I realized that you as an Entrepreneur can accelerate your dreams and scale your business as you become an entrepreneur. an Author. 

Why can becoming a successful Author accelerate your dreams?

What are your dream? No matter who you aspire to be, do and have in the future, you have probably dreamed of writing a book – being considered the brainchild of each person, and publishing a successful book. You can achieve your dream of publishing books and become a successful Author. I believe that the most effective way to fulfill your dreams sooner is to start now - think of writing a book, and publishing it successfully.

I remember an Author - Speaker and evangelist in most of his speaking programs, that is Nick Vujicic - Author of the books "Never Give Up Aspiration" and "Living For What You Mean". more meaningful”. In this book, the Author shares the story of his life, that although he was born in a body without legs and arms, it did not make him fall. Although he wanted to commit suicide at the age of 13, he suddenly realized that: God had a bigger plan in his life. And since then he has followed God's call that there are people without legs, without arms, without worries. Inspirational stories about his life are shared in the books "Never give up on aspiration" and "Living for something more meaningful". If you have a message you want to share with the world, and want to fulfill your life's dream. Start thinking about writing a book and you will accelerate towards your dream.

Why can becoming an Author help you scale your business?

Let's start thinking what is your business career? How does it happen? And how can business get better? No matter which direction you conduct your business, the permanent, indispensable and always-on-going work is MARKETING. A published book can help you boost your marketing and help you scale your business.

In the book “17 Ways to Build Your Business With a Book”, Author Tran Trung Kien shares a message through which you can accelerate your business career by writing books. – publish books and become a successful Author. This book exploits the Marketing aspect of a published book, thereby promoting the Author's brand, promoting the Author's business career, promoting the product brand - corporate brand, and from there. can help the Author to expand his business career. If you are looking for a way to be successful then becoming a Successful Author will accelerate your business success.

In fact, the book is the most powerful marketing tool and the most effective way to increase income.

Why is a published book the most powerful marketing tool?

Most of the world's top experts in personal development since the last 50 years have become an Author. The question is why do most of those Speakers, Trainers, Coaches, and Personal Development Professionals become an Author? There's an important reason behind them, and the most important reason is that the book has become the most powerful mind-marketer - cultural marketers can use to market their brands and increase their sales. income to new heights.

Robert Kiyosaki shares the message of financial freedom in his book Rich Dad Poor Dad.

T. Harv Eker shares the message of the path to becoming a millionaire in the book Secrets of the Millionaire Mind.

Brian Tracy shares the message of sales, self-development solutions and business development solutions in more than 50+ published books - published by the company.

Jack Canfield shares the message of self-development, adding value, faith - hope and love through the book Chicken Soup for the Soul and has sold more than 500 million worldwide within 10 years of its first publication.

And if you have the desire to learn how to use books as the most powerful marketing tool you can attend the SCIENCE OF BOOK sharing course here: www.khoahoccuasach.com – or www. .royalbooks.net – to know more about this amazing solution – aims to help your business use the book as the most powerful marketing tool.

Moreover, a published book is also the most effective way to increase income. You can earn 1000+ USD to 5,000+ USD per month from your published book and more.

Many of the world's most successful Authors have done it - they've written books, published books and become Successful Authors - and you can be the next.

Congratulations on joining the world of Successful Authors – pioneers in sharing and adding value to the world by sharing their intellectual property, knowledge, experiences and stories. yourself – to change the lives of others!

Letter from the Author's desk - Author Advisor Tran Trung Kien

If you want to publish – publish a book in Vietnam with the Royal Book Publishing Process – will help you get there:

Hotline: 0902467524 (Viber)

Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.com – www.hoixuatban.com

 

 

 

 

Sunday, August 22, 2021

LÀM TH NÀO Đ XUT BN MT QUYN SÁCH MANG THƯƠNG HIU CÔNG TY?

 

Bn cht ca xut bn sách mang tên thương hiu công ty vn đã có rt nhiu công ty trên thế gii đã làm được. Chúng ta biết có mt công ty trên thế gii gi là TOTO Publishing, h chuyên t xut bn sách mang tên thương hiu TOTO. Tht ra đó là mt cái công ty trong ngành công nghip v sinh, nhưng h có c mt đơn v đưa ra nhng quyn sách ra ngoài th trường vi thương hiu ca công ty. Chúng ta có th bt gp điu này tt c nhng thương hiu tp chí. Tp chí cũng là mt loi sn phm mang thương hiu công ty, gm nhiu tác gi. Rt nhiu nhng thương hiu ln trên thế gii xut bn sách ni b vi thương hiu là công ty mà không nht thiết ca riêng mt tác gi nào.Có hai lý do chính đ chúng ta làm điu này. Lý do th nht, đó chính là chúng ta mun đưa thương hiu công ty như là mt tác gi ra bên ngoài th trường. Và đ làm nên mt tác phm như vy thì có rt nhiu nhng tác gi đng hành. Thế là  chúng ta ly thương hiu công ty như là mt cái thương hiu chính đ đưa ra ngoài th trường, và vi danh nghĩa là nhiu tác gi. Trường hp th hai, bn thân ca mt thương hiu bên trong có cha đng mt thông đip. Đc bit là mt thông đip ln, chúng ta có th mang thương hiu công ty đi ra bên ngoài.Xut bn sách vi vai trò thương hiu ca mt công ty vi quy trình xut bn sách thì không khác gì so vi quy trình xut bn sách ca tác gi, hay mt nhóm tác gi, hoc là nhiu tác gi. Ch đơn gin là chúng ta đăng ký vi tên công ty, và chúng ta s dng thương hiu công ty đó, như là mt thương hiu chính đ đưa ra bên ngoài.

 

Ti Hoàng Gia, chúng tôi có th cung cp gii pháp xut bn sách cho nhng thương hiu công ty, t nhng thương hiu ln nht cho đến nhng thương hiu đang xây dng. Chúng tôi s giúp cho nhng nhà khi nghip, nhng nhà kinh doanh và giúp cho nhng thương hiu có th phát trin ra cng đng, da trên quy mô lĩnh vc cách thc mà chúng ta có th thc hin. mt góc đ nào đó, s dng thương hiu công ty s có giá tr v mt thương hiu công ty nhiu hơn. Nhưng nếu các bn cn đến nhng quyn sách có giá tr nhn thc nhiu hơn, thương hiu riêng hơn thì chúng ta cn xut bn sách vi vai trò ca mt tác gi hay mt nhóm tác ga s tt hơn. Đó cũng là lý do ti sao quy trình xut bn sách đi vi mt công ty không khác gì đi vi quy trình xut bn sách ca mt tác gi và nhiu tác gi. Ch khác là chúng ta cung cp mt thương hiu cũng như cung cp mt nhn thc, cung cp mt thông đip vi vai trò khác nhau mà thôi.

(Hanna - Royal Reporter)

 

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

Hotline: 0902467524

Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.comwww.hoixuatban.com


ĐỌC NHIỀU