Xuất bản sách - Thành công theo Mục đích Đúng

Sunday, June 18, 2023

 [HIỂU VỀ XUẤT BẢN SÁCH] – Kỳ 6 - ?

6 - XUẤT BẢN SÁCH & TIẾP THỊ VĂN HÓA

Một trong những thông điệp tiếp thị mạnh mẽ nhất mà chúng tôi muốn truyền tải cũng như chia sẻ đó chính là: Tiếp thị văn hóa - có thể nói tiếp thị văn hóa là một trong những hình thức tiếp thị cổ xưa nhất của nhân loại - và bởi vì nó là một trong những hình thức cổ xưa nhất của nhân loại, lại có thể trở thành một phương thức tiếp thị mạnh mẽ nhất trong thế giới của chúng ta. 

Thời đại ngày nay, trong suốt chiều dài của lịch sử nhân loại văn hóa là gì và định nghĩa văn hóa một cách rành mạch. Đơn giản nhất vẫn chưa có một định nghĩa nào khái quát và đơn giản.  đây chúng tôi chỉ tin tưởng rằng nếu bất kỳ một thứ gì đó có thể biến thành con học thì đó chỉ là văn học. Điều đơn giản ở đây đó chính là bạn có thể biến một thông điệp của mình - một giải pháp của mình thành một thứ gì đó có thể chia sẻ cho con người - và tất cả những người mà bạn chia sẻ có thể tiếp nhận thông điệp đó - và chia sẻ cho những người khác đó chính là thông điệp văn học. 

Văn hóa có một chiều sâu và nội hàm rất là lớn, đó được gọi là văn học hóa. Tất cả những gì mà chúng ta có thể được gọi là khoa học. Thực ra tất cả những gì bạn thấy trên thế giới này đều là những gì mà bạn có thể phản ánh dưới dạng từ ngữ. Khái niệm và ngôn từ và những gì được phản ánh dưới dạng từ ngữ khái niệm và ngôn từ chính là sự văn hóa. Cách khác tất cả mọi người chúng ta đều tương tác thông qua ngôn ngữ và bản thân của ngôn ngữ chính là văn hóa. 

Tất cả các vật thể, vật lý tất cả các loại thực vật, tất cả các vật thể và tất cả những gì mà chúng ta gọi là tinh thần dưới dạng một khái niệm, đều được gọi là văn học văn hóa. Có một chiều sâu nội tại đó chính là khái niệm hóa thế giới và từ đó tạo nên bước đột phá cho con người. Nếu một thế giới không có khái niệm là một thế giới mà con người không thể có hình dung được một cuốn sách được xuất bản và phát hành là một thông điệp tiếp thị mạnh mẽ nhất - mà chúng ta có thể cung cấp cho thế giới một thông điệp giải quyết vấn đề thông qua văn hóa - và điều đó có nghĩa là chúng ta đang bước vào một thế giới mới những người sáng tạo nên giải pháp thông qua giá trị văn hóa. Vậy tự do có thể giúp cho con người đến một giai đoạn mới giai đoạn phát triển Cộng đồng.

Làm thế nào để bạn phát triển một thông điệp có tính văn hóa? Đó chính là xuất bản một cuốn sách  phát hành một cuốn sách như là một thông điệp có giá trị giải quyết vấn đề - cho con người và thông qua một thông điệp có giá trị giải quyết vấn đề cho con người - bạn có thể truyền thông một giải pháp hiệu quả được gọi là thông điệp. Rồi từ đó có thể kinh doanh tri thức kinh doanh thông tin từ một thông điệp. 

Chúng ta đang bước vào một thế giới mới, của những nhà kinh doanh thông tin, của những nhà chuyên gia và phát triển một thông tin, có hiệu quả cho con người vì sức mạnh và phát hành một cuốn sách là một thông điệp hiệu quả để bạn có thể chia sẻ. Một thông điệp có giá trị văn hóa để giúp cho con người - Giải quyết vấn đề và thông qua đó bạn có thể phát triển một nguồn thu nhập.

Chào mừng bạn đến với thế giới tác giả của nhiều người, thế giới của những người kinh doanh thông tin. 

Chào mừng bạn bạn đến với thế giới chuyên gia, thế giới kiên nhẫn và đồng tiền. 

Chào mừng bạn đến với thế giới cách mạng kinh doanh mới những nhà kinh doanh thông tin và sáng tạo nên hàng triệu đô - thông qua một thông điệp có giá trị và mang thông điệp đó đến với hàng triệu như con người.

All contact details:

Tran Trung Kien – Author - Advisor

Hotline: 0902467524 (Viber)

Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.com – www.hoixuatban.com

 

 

 

0 comments:

Post a Comment

ĐỌC NHIỀU