Xuất bản sách - Thành công theo Mục đích Đúng

Sunday, August 22, 2021

LÀM TH NÀO Đ XUT BN MT QUYN SÁCH MANG THƯƠNG HIU CÔNG TY?

 

Bn cht ca xut bn sách mang tên thương hiu công ty vn đã có rt nhiu công ty trên thế gii đã làm được. Chúng ta biết có mt công ty trên thế gii gi là TOTO Publishing, h chuyên t xut bn sách mang tên thương hiu TOTO. Tht ra đó là mt cái công ty trong ngành công nghip v sinh, nhưng h có c mt đơn v đưa ra nhng quyn sách ra ngoài th trường vi thương hiu ca công ty. Chúng ta có th bt gp điu này tt c nhng thương hiu tp chí. Tp chí cũng là mt loi sn phm mang thương hiu công ty, gm nhiu tác gi. Rt nhiu nhng thương hiu ln trên thế gii xut bn sách ni b vi thương hiu là công ty mà không nht thiết ca riêng mt tác gi nào.Có hai lý do chính đ chúng ta làm điu này. Lý do th nht, đó chính là chúng ta mun đưa thương hiu công ty như là mt tác gi ra bên ngoài th trường. Và đ làm nên mt tác phm như vy thì có rt nhiu nhng tác gi đng hành. Thế là  chúng ta ly thương hiu công ty như là mt cái thương hiu chính đ đưa ra ngoài th trường, và vi danh nghĩa là nhiu tác gi. Trường hp th hai, bn thân ca mt thương hiu bên trong có cha đng mt thông đip. Đc bit là mt thông đip ln, chúng ta có th mang thương hiu công ty đi ra bên ngoài.Xut bn sách vi vai trò thương hiu ca mt công ty vi quy trình xut bn sách thì không khác gì so vi quy trình xut bn sách ca tác gi, hay mt nhóm tác gi, hoc là nhiu tác gi. Ch đơn gin là chúng ta đăng ký vi tên công ty, và chúng ta s dng thương hiu công ty đó, như là mt thương hiu chính đ đưa ra bên ngoài.

 

Ti Hoàng Gia, chúng tôi có th cung cp gii pháp xut bn sách cho nhng thương hiu công ty, t nhng thương hiu ln nht cho đến nhng thương hiu đang xây dng. Chúng tôi s giúp cho nhng nhà khi nghip, nhng nhà kinh doanh và giúp cho nhng thương hiu có th phát trin ra cng đng, da trên quy mô lĩnh vc cách thc mà chúng ta có th thc hin. mt góc đ nào đó, s dng thương hiu công ty s có giá tr v mt thương hiu công ty nhiu hơn. Nhưng nếu các bn cn đến nhng quyn sách có giá tr nhn thc nhiu hơn, thương hiu riêng hơn thì chúng ta cn xut bn sách vi vai trò ca mt tác gi hay mt nhóm tác ga s tt hơn. Đó cũng là lý do ti sao quy trình xut bn sách đi vi mt công ty không khác gì đi vi quy trình xut bn sách ca mt tác gi và nhiu tác gi. Ch khác là chúng ta cung cp mt thương hiu cũng như cung cp mt nhn thc, cung cp mt thông đip vi vai trò khác nhau mà thôi.

(Hanna - Royal Reporter)

 

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

Hotline: 0902467524

Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.comwww.hoixuatban.com


0 comments:

Post a Comment

ĐỌC NHIỀU